Forum Announcement: Regulamin działu Gadżety klubowe

Regulamin sprzedaży i zamawiania gadżetów


§1
Obowiązki sprzedającego
1. Opisać odpowiednio sprzedawany gadżet:

Post z ofertą powinien zawierać:
- zdjęcie gadżetu,
- cenę przedmiotu,
- koszty wysyłki,
- termin dostawy (jeżeli jest to możliwe),
- wzór wpisywania się na listę.

2. Otworzyć listę na zamówienie i nadać jej wzór. Lista może być:
- na czas zebrania ustalonej ilości chętnych/gadżetów
- lub do określonej daty końcowej

3. Po zamknięciu listy ustalić termin płatności nie dłuższy niż 10 dni roboczych.

4. Po zamknięciu listy wysłać wszystkim zainteresowanym PW o sposobie płatności, nr konta oraz wszelkimi innymi potrzebnymi danymi.

5. Wszelkie uwagi dotyczące płatności, sprzedający z kupującym załatwiała tylko i wyłącznie poprzez PW.

6. Sprzedający ma obowiązek odpisywać na PW wysyłane przez kupujących, dotyczące jego oferty.

7. W miarę możliwości aktualizować listę wpłat zgłaszając ten fakt moderatorowi działu w celu edytowania posta oraz informować o terminach wysyłki.

§2
Obowiązki kupującego

1. W celu zakupu wpisać się poprawnie na listę.

2. Wpisanie się na listę jest równoznaczne z deklaracją zakupu przedmiotu oraz zobowiązanie się do jego zakupu. - nieuzasadnione nie wykonanie zobowiązania skutkuje przyznaniem ostrzeżenia (30%).

3. Informować o wszelkich zmianach w zamówieniu, bądź w wyjątkowych, uzasadnionych okolicznościach, o rezygnacji z niego w czasie gdy lista jest aktywna.

4. Zmiany po zamknięciu listy muszą być uzgadniane ze sprzedającym poprzez PW.

5. Dokonać wpłaty i potwierdzić ten fakt sprzedającemu.

6. W przypadku przelewów długoterminowych (np. poprzez PP) udostępnić na prośbę sprzedającego skan lub zdjęcie dowodu wpłaty.

7. W przypadku wystąpienia problemów/wypadków losowych uniemożliwiających płatność, kupujący powinien napisać w tej sprawie wiadomość PW wyjaśniającą do sprzedającego. Uzgodnienie dalszego przebiegu transakcji uchroni przed usunięciem z listy.

Problemy nie przewidziane w regulaminie należy zgłaszać do moderatora oraz administracji forum w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji..


Udanych transkacji życzy Fan Klub Zafira Polska